Projekt UE

Firma BUDBER Ireneusz Bernat uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Kompleksowe doradztwo w celu opracowania modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa BUDBER Ireneusz Bernat w oparciu o GOZ”.
Projekt realizujemy, aby opracować strategię przedsiębiorstwa obejmującą analizę całej działalność firmy wraz z przedstawieniem możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ.
W projekcie planujemy zakupić usługi doradcze, w ramach których Eksperci i praktycy w obszarze GOZ przeprowadzą kompleksowe wsparcie dotyczące:
- audytu przedsiębiorstwa;
- doradztwa wdrożeniowego poszczególnych obszarów GOZ możliwych do wdrożenia w celu transformacji firmy w kierunku GOZ;
- zidentyfikowania możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w zakresie tzw. Symbiozy przemysłowej, ekoprojektowania, odzysku i ponownego wykorzystania szeroko rozumianych odpadów.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego Modelu GOZ-transformacji dla firmy BUDBER Ireneusz Bernat.
Projekt skierowany jest do osób zarządzających firmą, które będą odpowiedzialne za wdrożenie powstałego w wyniku projektu Modelu GOZ-transformacji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 82 781,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł